Dana uzun but:Ai??Bonfile, kontrfile, tranAi??, sokum, yumurta, nua, kontrnua, incik ve penAi??etayAi?? kapsayan kAi??sAi??mdAi??r.

Dana kAi??sa but:Ai??Ai??ncik kemiAYi, orta kemik ve Ai??anak kemiAYi iAi??eren dana butun, flatosuz ve penAi??etasAi??z kAi??smAi??dAi??r.

Dana orta kemikli kAi??sa but:Ai??Dana kAi??sa budun, incik ve Ai??anak kemikleri alAi??nmAi??AY halidir.

Kemiksiz kAi??sa but:Ai??Ai??ncik kemiAYi, orta kemik ve Ai??anak kemiAYi iAi??eren dana butun, flatosuz ve penAi??etasAi??z kAi??smAi??nAi??n kemiklerinden sAi??yrAi??lmAi??AY halidir.

Dana kontrnua:Ai??Butun arka tarafAi??nda bacak kemiAYinin gerisinde, yumurta ile nua arasAi??nda yer alan kemiksiz et Ai??eAYididir.


Dana nua:
Ai??Butun arka tarafAi??nda yandan yumurta ve kontrnua, yukarAi??da incik ve aAYaAYAi??da sokum arasAi??nda kalan kemiksiz et Ai??eAYididi
Dana sokum:Ai??Kuyruk omurlarAi?? ve leAYen kemiklerini iAi??ine alan butun saAYrAi?? bAi??lgesinden Ai??Ai??kan kemiksiz et Ai??eAYididir.

Dana tranAi??:Ai??Butun iAi?? tarafAi??nda leAYen kemiAYi ile diz eklemi arasAi??nda uzanan kemiksiz adale grubu olan et Ai??eAYididir.

Dana yumurta:Ai??Femur kemiAYi ve diz kapaAYAi??nAi?? iAi??ine alan, aAYaAYAi?? tarafta diz eklemi ve A?st tarafta kalAi??a eklemi arasAi??nda bulunan kemiksiz et Ai??eAYididir.

Dana bonfile:Ai??Bel bAi??lgesinin karAi??na bakan iAi?? yA?zA?nde, bel omurlarAi?? boyunca bel gAi??zA?nden sokuma kadar uzanan birinci kalite et Ai??eAYididir.

Dana kontrfile:Ai??Bel omurlarAi??nAi??n sAi??rt ve yan Ai??Ai??kAi??ntAi??larAi?? arasAi??nda, bel gAi??zA?nden sacruma kadar uzanan birinci kalite et Ai??eAYididir.

Dana t-bone steak:Ai??Dana butun kontrfile ve bonfilenin bulunduAYu kAi??smAi??n, penAi??eta ve 7. tarak kemiAYinden ayAi??rarak elde edilen et Ai??eAYididir.

Dana penAi??eta:Ai??Arka Ai??eyrekte but ve belin dAi??AYAi??nda kalan, karAi??n boAYluAYu duvarAi??nAi?? oluAYturan, 12 ve 13. kaburga parAi??alarAi?? ve diyaframAi??n bir kAi??smAi??nAi?? iAi??ine alan et Ai??eAYididir.

Dana incik:Ai??Dana gAi??vdesine ait kol ve but parAi??alarAi??nAi??n uAi?? kAi??sAi??mlarAi??ndan Ai??Ai??karAi??lan et Ai??eAYididir.

Dana gerdan:Ai??Boyun omurlarAi??, birinci gAi??AYA?s omuru ve buna baAYlAi?? bulunan kaburga parAi??asAi?? arasAi??ndan Ai??Ai??kan kemiksiz et Ai??eAYididir.

Dana dAi??AY:Ai??Kaburga kemiklerini saran adale grubundan oluAYan kemiksiz bir et Ai??eAYididir.

Dana kA?rek:Ai??Dana kolun kA?rek kAi??smAi??nAi??n kemiksiz halidir.

Dana antrikot:Ai??Ai??n Ai??eyreAYin 11. gAi??AYA?s yarAi??m omurlarAi??na baAYlAi?? bulunan, butun adale ve kaburgalarAi??nAi??n, sAi??rt adaleleri yan kenarlarAi??na 5-10 cm mesafeden kesilmesiyle elde edilen et Ai??eAYididir.

Dana pirzola:Ai??8 omurga kemikli antrikotun dilimlenmiAY halidir.

Dana sote:Ai??DananAi??n kol ve but etinin 1×1 boyutlarAi??nda kesilmiAY halidir.

Dana gulaAY:Ai??DananAi??n tranAi?? ve kontrnua kAi??sAi??mlarAi??ndan elde edilir. 3 x 3 ebatlarAi??nda dA?zgA?n ve temiz olarak kesilir.

Dana strogonof:Ai??DananAi??n kol etinden 1×5 boyutlarAi??nda kesilerek hazAi??rlanAi??r.

Dana Ai??Ai??p AYiAY:Ai??DananAi??n tranAi?? ve kontrfile kAi??smAi??ndan elde edilir.

Dana haAYlamalAi??k:Ai??DananAi??n nur ve kontrnua kAi??sAi??mlarAi??ndan elde edilir.

Dana kemikli pirzola:Ai??8 omurga kemikli antrikotun dilimlenmiAY halidir.

Dana osso bucco:Ai??DilimlenmiAY kemikli but inciAYidir.

Dana kAi??yma:Ai??Dana kolun kA?rek, gerdan ve dAi??AY kAi??sAi??mlarAi??ndan elde edilir.

Dana yemeklik kuAYbaAYAi??:Ai??Dana kolun kA?rek, gerdan ve dAi??AY kAi??sAi??mlarAi??ndan elde edilir. 2×2, 1×1, 4×4, 3×3 ebatlarAi??nda dA?zgA?n ve temiz olarak kesilir.

Kuzu but:Ai??Kuzu Ai??atalAi??n ikiye bAi??lA?nmA?AY AYeklidir.

Kuzu kol:Ai??Kuzunun kA?rek bAi??lA?mA?nden hazAi??rlanmAi??AYtAi??r.

Kuzu kemiksiz but:Ai??Kuzu butunun kemiklerinden ayrAi??lmasAi?? ile elde edilir.

Kuzu kemiksiz kol:Ai??Kuzu kolun kemiAYinden sAi??yrAi??lmAi??AY halidir.

Kuzu bonfile:Ai??Kuzunun en deAYerli, yaAYsAi??z, kemiksiz bel bAi??lgesi etidir.

Kuzu kanat pirzola:Ai??Kuzunun gAi??AYA?s kafesindeki kaburga kAi??smAi??dAi??r.

Kuzu dAi??AY:Ai??SAi??rt kemiAYinden 13 ai??i?? 14 cm aAYaAYAi??dan Ai??izilir, kaburgalardan ayrAi??lAi??r.

Kuzu gerdan:Ai??Kuzu gAi??vdesinin boyun kAi??smAi??dAi??r.

Kuzu incik:Ai??Kuzu kol ve/veya kuzu butun uAi?? kAi??sAi??mlarAi??ndan Ai??Ai??karAi??lan kemikli ettir.

Kuzu Ai??Ai??p AYiAY:Ai??Kuzu filetodan yapAi??lAi??r.

Kuzu dilimli gerdan:Ai??Kuzu gAi??vdesinin boyun kAi??smAi??dAi??r.

Kuzu kalem pirzola:Ai??8 omurga kemikli antrikotun dilimlenmiAY halidir.

Kuzu kAi??yma:Ai??Kuzunun kol ve dAi??AY kAi??smAi??ndan elde edilir.

Kuzu kuAYbaAYAi??:Ai??Kuzu parAi??a etin doAYranmAi??AY halidir.

Kuzu kuAYbaAYAi?? yemeklik:Ai??Kuzu yaAYlAi?? parAi??a etin doAYranmAi??AY halidir.

Kuzu kol fAi??rAi??n:Ai??Kemikli kuzu kolun doAYranmAi??AY halidir.

Kuzu kA?lbastAi??:Ai??Kuzu butun kemiksiz halinin doAYranmasAi??yla elde edilir. Butun incik kAi??smAi?? ayrAi??lAi??r.